<

Projekt MOVECO je projekt, ktorý zvyšuje informovanosť o obehovej ekonomike medzi spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, verejnými inštitúciami, inštitúciami ekonomického rozvoja a širokou verejnosťou. Od decembra 2016 spolupracuje dvanásť partnerov projektu a štyria strategickí partneri z desiatich krajín Dunajského regiónu tak, aby šírili vedomosti o obehovom hospodárstve a zlepšili rámcové podmienky pre produkty obehového hospodárstva a obchodné modely v Dunajskom regióne.

Udržateľná budúcnosť našej planéty

Pre udržateľnú budúcnosť na našej planéte je uzavretie materiálových cyklov kľúčové. Prvé kroky môže podniknúť ktokoľvek z nás – či už v roli firiem, výrobcov alebo spotrebiteľov.

Obehová ekonomika

Odpad je vynálezom ľudstva. Kým v prírode sa všetok odpad z jedného organizmu stáva potravou pre iný organizmus a všetko sa recykluje, súčasné nastavenie ľudskej spotreby a výroby sú lineárne – vyťažené zdroje sa spracúvajú na produkty, ktoré sa po ukončení svojej životnosti vyhadzujú, pričom zvyčajne končia v spaľovni alebo na skládke. Týmto spôsobom však prichádzame o cenné zdroje. Cieľom obehovej ekonomiky je naopak “uzavretie” a vrátenie zdrojov späť do materiálového cyklu.

Obehová ekonomika je zámerne navrhnutá tak, aby jej výsledkom bola obnova a regenerácia, pričom jej cieľom je udržať po celý čas čo najvyššiu využiteľnosť a hodnotu produktov, komponentov a materiálov.

„Tvoj odpad je môj poklad“ – ZebraComp a projekt MOVECO

Svoje produkty vystavujeme aj my, ZEBRACOMP.sk

Spoločnosť Slovak Business Agency si nás v rámci medzinárodného projektu MOVECO vybrala ako dobrý príklad a sme veľmi radi, že nám poskytla priestor prezentácie našej myšlienky a produktov v priestoroch Slovak Business Agency a v súčasnosti v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Témou výstavy je predstavenie inovatívnych a inšpiratívnych príkladov dobrej praxe v oblasti cirkulárnej ekonomiky predovšetkým zo Slovenska, ale aj zahraničných krajín (Česko, Slovinsko a Nemecko).

Týmto teda opäť pripomíname, že okrem ušetrenia finančných prostriedok pri kúpe obnovenej IT techniky, šetríte aj životné prostredie a prispievate k trvalo udržateľnému rozvoju. Ďakujeme!

Použité zdroje: