Powered by Smartsupp

Význam repasovanej techniky

Udržateľná budúcnosť našej planéty

Pre udržateľnú budúcnosť na našej planéte je uzavretie materiálových cyklov kľúčové. Prvé kroky môže podniknúť ktokoľvek z nás – či už v roli firiem, výrobcov alebo spotrebiteľov.

Obehová ekonomika

Odpad je vynálezom ľudstva. Kým v prírode sa všetok odpad z jedného organizmu stáva potravou pre iný organizmus a všetko sa recykluje, súčasné nastavenie ľudskej spotreby a výroby sú lineárne – vyťažené zdroje sa spracúvajú na produkty, ktoré sa po ukončení svojej životnosti vyhadzujú, pričom zvyčajne končia v spaľovni alebo na skládke. Týmto spôsobom však prichádzame o cenné zdroje. Cieľom obehovej ekonomiky je naopak “uzavretie” a vrátenie zdrojov späť do materiálového cyklu.

Obehová ekonomika je zámerne navrhnutá tak, aby jej výsledkom bola obnova a regenerácia, pričom jej cieľom je udržať po celý čas čo najvyššiu využiteľnosť a hodnotu produktov, komponentov a materiálov.

 

Svoje produkty vystavujeme aj my, ZebraComp ?

Spoločnosť Slovak Business Agency si nás v rámci medzinárodného projektu MOVECO vybrala ako dobrý príklad a sme veľmi radi, že nám poskytla priestor prezentácie našej myšlienky a produktov v priestoroch Slovak Business Agency a v súčasnosti v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Témou výstavy je predstavenie inovatívnych a inšpiratívnych príkladov dobrej praxe v oblasti cirkulárnej ekonomiky predovšetkým zo Slovenska, ale aj zahraničných krajín (Česko, Slovinsko a Nemecko).

Týmto teda opäť pripomíname, že okrem ušetrenia finančných prostriedok pri kúpe obnovenej IT techniky, šetríte aj životné prostredie a prispievate k trvalo udržateľnému rozvoju. Ďakujeme!

Použité zdroje:

 

{newsletter_email}